Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Nyerj Purinát!

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A “Játék” szervezője JPK Trading Kft, székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. , ADÓSZÁM: 26547905-2-15, CÉGJEGYZÉKSZÁM: 15-09-085686, alábbiakban “Szervező”.

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A Nyereményjátékban az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező, cselekvőképes természetes személy (továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki:

2.1. Teljesíti a felhívásban szereplő feladatot az adott határidő lejártáig. A Játékban való részvétellel elfogadja annak felhasználási feltételeit és hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatainak játékkal összefüggő kezeléséhez.
2.2. A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos vásárol egy Levoit Torony Ventilátort a www.levoit.hu weboldalon keresztül a promóciós időszakban, azaz 2023 augusztus 16-31 között, kedvezményes áron 49.990 Ft helyett 41.990 Ft-ért.
2.3. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos mulasztásából eredő következményekért, így különösen nem biztosít meghosszabbított határidőt a Játékos részére.
2.4. A Játékos felelőssége, hogy az általa megadott elektronikus levélcímre beérkező üzeneteket és az eredmény kihirdetésével kapcsolatos értesítést figyelemmel kísérje.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A játék időtartama: 2023.08.16 szerda - 2023. 08. 31 csütörtök
Sorsolás: 2023.09.01 péntek legkésőbb 20:00 óráig

4. NYEREMÉNYEK

4.1. A Játék során 1 Játékos 1 alkalommal nyerhet.
Nyeremény:
Cosori Premium Forrólevegős Sütő (Fekete) CP158-AF-RXB
Értéke: 71 990 ft
Az eredményt a posztokban és személyesen is jelezni fogjuk 2023.09.01 péntek 12:00 után.
4.2. A Játék végén összesen 3 nyertest sorsolunk ki, véletlen generátorral. Összesen 3 nyeremény, így 3 egymástól független nyertes lesz, aki megnyeri a nyereményt, egy-egy Cosori Premium Forrólevegős Sütőt (Fekete) CP158-AF-RXB.

5. A JÁTÉK MENETE

5.1. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabály szerint történik. Amennyiben a Játékszabály valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
5.2. A Szervező a Játék során a COSORI Facebook csoportjában, a COSORI Facebook oldalán, a COSORI Instagram oldalán, a LEVOIT Facebook oldalán, a LEVOIT Instagram oldalán, valamint hírlevélben megosztja a játékkal kapcsolatos tudnivalókat, amely szerint a Játékosok a Játék időtartama alatt játszhatnak.
5.3. Azon Játékosok között, akik a felhívás időtartama alatt a nevezési feltételeknek megfelelően minden pontot teljesítenek, tehát a www.levoit.hu oldalon vásárolnak minimum 1 db Levoit Torony Ventilátort, kisorsolunk 3 x 1 db nyertes személyt.
5.4. A nyerteseket a Namepicker alkalmazásával sorsoljuk ki, teljesen véletlenül, automatizált módon.
5.5. A nyerteseket még aznap, 2023.09.01 pénteken legkésőbb 20.00 óráig nyilvánosságra hozzuk a nyereményjátékra irányuló posztok alatt kommentben, majd privát üzenetben is értesítjük őket.

6. NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

6.1. A nyeremény átvételének módját a Nyertessel közvetlenül, a kapcsolatfelvétel után egyeztetjük. A kapcsolatfelvételt Szervező kezdeményezi.
6.2. A sorsolást és a értesítést követően a nyerteseknek 72 órán belül üzenetben vagy e-mailben fel kell vennie a Szervezővel a kapcsolatot. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a nyereményre való jogosultsága elveszik.
6.3. A nyeremény pénzre nem váltható.

7. ADÓZÁS

7.1. A nyertest a nyeremény után személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség nem terheli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

8. KIZÁRÓ TÉNYEZŐK

8.1. A játékban a Szervező, illetve a munkatársai és azok törvényben meghatározott családtagjai nem vehetnek részt.
8.2. A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Játékos szándékosan félrevezető vagy téves adatközléséből eredő hibákért.
8.3. A Szervező jogosult saját belátása szerint külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és indokolás nélkül kizárni azt a Játékost, illetve Játékosi regisztrációt a Nyereményjátékból:
- aki megsérti a jelen Szabályzat bármely rendelkezését;
- aki nem, illetve nem lett volna jogosult részt venni a Nyereményjátékban, így különösen, ha regisztrációja nem felel meg a jelen Szabályzatban foglalt követelményeknek, vagy egyébként jogszabályt sért;
- aki a Szervező alkalmazottja, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § 2. pontjában meghatározott hozzátartozója;
- aki bármilyen módon megsérti a jelen Szabályzat rendelkezéseit, vagy a Nyereményjátékkal összefüggésben egyébként jogszabályt, más jogát, és/vagy jogos érdekét sérti, illetve erre nézve alapos gyanú merül fel;
- aki megtévesztően jár el a Nyereményjátékkal kapcsolatban;
- aki szükséges személyes adatait, ill. a Szervező által kért információkat, nyilatkozatokat nem adta meg, illetve adatkezelési hozzájárulását visszavonja;
- aki a megadott határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel;
- aki valótlan vagy hibás személyes adatokat küld meg a Szervező részére, vagy szándéka egyéb módon arra irányul, hogy a Nyereményjátékban valótlan, vagy a valós Játékostól eltérő más személyt jogosítson nyereményre vagy az eredeti Játékostól eltérő más személyt regisztráljanak Játékosként; valamint

A Játékos kizárása esetén az adott Játékos nem tarthat igényt nyereményre, vagy amennyiben a kizárás oka a nyeremény átadása után jut a Szervező tudomására, úgy a már átadott nyereményét, illetve amennyiben az már felhasználásra került, úgy annak ellenértékét köteles visszaszolgáltatni a Szervezőnek, valamint köteles a Szervezőnek a kizárással kapcsolatos költségeit, valamint kárát megtéríteni.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a kizárt Játékos helyett saját belátása szerint egy másik Játékost hirdessen ki nyertesként, de erre nem kötelezhető. A Szabályzat megszegésével, illetve a kizárásra okot adó ténnyel, körülménnyel, illetve információval kapcsolatos gyanú esetén a Szervező a lehetőségeihez képest, ésszerű és arányos mértékű vizsgálatot folytat le, és a vizsgálat során tudomására jutott információk alapján hozza meg döntését. A vizsgálat lezárta után érkezett észrevételeket, információkat a Szervezőnek nem áll módjában figyelembe venni.

9. ADATVÉDELEM

9.1. A Játékban való részvétel és a Játékszabályban írt adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amelyhez a Játék során jutnak hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelik.
9.2. A Játék semmilyen módon nem áll kapcsolatban a Facebookkal vagy Instagrammal ezen oldalak semmilyen módon nem támogatják, felügyelik és ellenőrzik azt.
9.3 A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játékszabályt a Játék során, a Játékosokra nézve előnyösebb feltételek megállapításával egyoldalúan megváltoztassa.
9.4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. §-a szerint tájékoztatjuk a Játékost, hogy a Nyereményjátékban való részvételhez a Szervező által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a Játékos hozzájárulásán alapul.

A Nyereményjátékban való részvétellel, valamint adatainak megadásával a Játékos kifejezetten, írásban hozzájárul alábbi személyes adatai kezeléséhez a Nyereményjáték lebonyolítása, a nyeremény átadása érdekében, valamint a Játékos kifejezetten, írásban hozzájárul ahhoz, hogy kívánságlistáját és nevét a Nyereményjátékban részt vevő Ismerősei a jelen Nyereményjáték lebonyolítása érdekében és az ahhoz szükséges mértékben megismerhessék.